Blog

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, onderzoek en inzichten op het gebied van professionele leiderschaps- en gedragsontwikkeling.


15 schrijfstrategieën voor een beter coaching resultaat

Schrijven is een onmisbaar element in een online of een blended (combinatie van off- en online) coachingstraject. Het is natuurlijk nodig om je uit te kunnen drukken via mail, chat of sms. Maar het zorgt er ook voor dat deze manier van coachen zoveel meer oplevert dan een regulier face-to-face coachingstraject. Onderzoek wijst uit dat schrijven over ervaringen en gedachtes ontlastend werkt. Ook vergroot het het zelfinzicht van je coachee. Het vergt wel extra vaardigheden van jou als coach.

schrijven1

Kernboodschap met drie vragen

Welke kernboodschap stuur je terug aan je coachee en hoe formuleer je dit in je bericht? Stel jezelf daarbij drie vragen

1. Wat wil je bereiken met je bericht?

2. Hoe sluit je aan bij de coache?

3. Wat is jouw persoonlijke coachbijdrage in het bericht?

Taalstrategieën

De eCoachPro-methode maakt bij het opstellen van een bericht gebruik van taalstrategieën, ontwikkeld door de taalwetenschappers Brown & Levinson (1987). Bij coaching wordt gestreefd naar een persoonlijke en tegelijkertijd zakelijke manier van communiceren. Oftewel naar direct taalgebruik met positieve relatiegerichte bewoordingen. Dat geldt zowel voor de opbouwfase van de coachrelatie, als voor het gehele coachproces.

De taalstrategieën die je als coach moet hanteren zijn dus vooral gericht op het zoeken van toenadering tot de coachee. De boodschap moet duidelijk en ondubbelzinnig zijn, maar vooral ook voorzien van informatie waaruit blijkt dat je als coach gevoelig bent voor de behoeften van de coachee.

Maak daarom vooral gebruik van de volgende 15 taalstrategieën:

Strategie 1: Besteed aandacht aan je coachee

Strategie 2: Overdrijf

Strategie 3: Versterk het belang van jouw gespreksbijdrage voor je coachee

Strategie 4: Gebruik groepspecifieke identiteitsaanduidingen en maak een sfeer van ‘onder elkaar’

Strategie 5: Zoek overeenstemming

Strategie 6: Vermijd verschil van mening

Strategie 7: Veronderstel/opper/bevestig een gezamenlijk perspectief

Strategie 8: Wees grappig

Strategie 9: Bevestig of veronderstel je kennis van en zorg voor de behoeften van je coachee

Strategie 10: Bied iets aan of beloof iets

Strategie 11: Wees optimistisch

Strategie 12: Sluit zowel jezelf als je coachee bij de activiteit in

Strategie 13: Geef redenen (of vraag waarom)

Strategie 14: Neem wederzijdsheid aan of bevestig die

Strategie 15: Geef giften (sympathie, begrip, samenwerking, complimenten)

Stel: Je ontvangt een mailbericht van je coachee. De coachrelatie is in opbouw en op basis van jouw interpretatie aan de hand van taalhandelingen in de e-mail analyseer je dat je coachee onzeker is over de coaching en behoefte heeft aan bevestiging of een stimulans. Een bruikbare strategie in dit geval is dan: ‘bevestig of veronderstel je kennis van en zorg voor de behoeften van je coachee’ (strategie 9). De behoefte zou je kunnen vervullen door het tonen van begrip voor diens gevoel, het bekrachtigen van de inzet van de coachee en/of het benadrukken van behaalde resultaten. Daaropvolgend kun je jouw betrokkenheid aangeven door je optimistisch uit te laten (strategie 11) over de vervolgstappen die de coachee gaat nemen.

Wil je meer lezen?
We publiceerden hier al eerder over in het
Tijdschrift voor CoachingOf lees ons boek over E-coaching.

Neem contact op

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Klik hier: contactformulier

 

Of neem contact op met commercieel directeur Marc Coenen voor de mogelijkheden binnen uw organisatie


Marc Coenen

Commercial Director
+31 6 15 45 73 05
coenen@ecoachpro.org

Marc Coenen eCoachPro

Onze vestigingen

eCoachPro Nederland

NEDERLAND
eCoachPro
Stationsstraat 24-01
5038 ED Tilburg

eCoachPro Belgie

BELGIE
eCoachPro
Vaartstraat 59 (bus 4)
1000 Brussel

eCoachPro Spanje

SPANJE
eCoachPro
Avda. Ricardo Soriano 72
Edif. Golden B.1a Planta
29601 Marbella, Málaga