Blog

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, onderzoek en inzichten op het gebied van professionele leiderschaps- en gedragsontwikkeling.


"Je ziet het niet in de ogen maar in de teksten."

Alexander Waringa eCoachPro algemeen directeurInterview uit Het Loopbaan Magazine met Alexander Waringa, Algemeen directeur eCoachPro

"Coaching kwam op een gegeven moment op mijn pad", aldus Alexander. "Ik merkte dat over de werking van coaching eigenlijk weinig bekend was; er was nauwelijks onderzoek beschikbaar. In het buitenland zag ik dat het massaal werd toegepast, maar niemand kon precies uitleggen hoe het werkte."

 

"Gaandeweg ontstond het idee om dat dan maar zelf, samen met collega psycholoog Anne Ribbers, te gaan uitzoeken. En we besloten dan gelijk maar de moderne variant, de online coaching, te onderzoeken. Het wetenschappelijk onderzoek dat we wilden doen, betrof E-coaching in relatie met leiderschapsontwikkeling. Maar omdat we op het nulpunt startten, moesten we voor we aan het echte onderzoek konden beginnen, coaches opleiden om e-coaching te combineren met face-to-face coaching (blended coaching). De ‘gewone’ coaches die we daarvoor benaderden zeiden: ‘online coachen kan helemaal niet. Je moet de ander in de ogen kunnen kijken, je moet de lichaamstaal kunnen lezen. De ander is mijn gereedschap en die is bij E-coaching niet aanwezig.’ Ons antwoord was dat dat niet helemaal juist was, dat de ander er nog steeds is, maar in een andere gedaante."

Online begeleiden vraagt om aanvullende competenties

"Probleem is dat wij coaches niet getraind zijn om die verschijningsvorm goed te interpreteren. We hebben voor die coaches een training ontwikkeld om te leren hoe je online werkt als coach. In die training zaten onder meer elementen uit literatuurwetenschappen en computer mediated communication (CMC). En al snel zagen de coaches niet alleen dat het kon, maar ook dat het effect had. Voor het onderzoek moesten we ook andere online instrumenten ontwikkelen. Bestaande E-learning systemen bleken gebaseerd te zijn op een aanbodfilosofie. Dat wil zeggen; je kunt in het proces alleen maar vooruit of stoppen. Bij coaching moet je juist de vrijheid hebben om opzij, een andere richting op te gaan." 

-> Wat zijn volgens jou de voordelen van blended coaching?

"E-coaching biedt iets extra. Of eigenlijk een heleboel extra’s. We komen tot een lijst van 15 voordelen. Wat als grootste voordeel meestal wordt genoemd, is dat het tijd- en plaats onafhankelijk is; je kunt het doen waar en wanneer je wilt. Andere voordelen vinden wij minstens zo belangrijk. Bijvoorbeeld de sociale anonimiteit. In een traditionele setting pas je je gedrag vaak aan. Je laat soms niet het achterste van je tong zien; je moet je sociaal wenselijk gedragen. Die noodzaak verdwijnt grotendeels als je online werkt, waardoor je sneller tot de kern kunt doordringen. Een ander pluspunt is dat je over de vragen en de antwoorden langer na kunt denken. Als je je emoties of ervaringen moet opschrijven moet je nadenken hoe je formuleert. Het opschrijven heeft zeg maar ‘verwerkingscapaciteit’ waardoor het werk van een coach al voor een deel wordt gedaan."

-> Maar je hebt ook mensen die niet goed kunnen schrijven of niet kunnen formuleren. Hoe vang je dat op?

"Is het omdat ze niet kúnnen schrijven of omdat ze het niet gewend zijn? Volgens mij is het meestal het tweede. Als je de druk van de ketel haalt omdat hij niet meteen hoeft te antwoorden, merk je dat de cliënt zijn emoties best kan verwoorden. De coach moet alleen de goede setting creëren en technieken inzetten die mensen aan het schrijven krijgen. Eén van de dingen waar de coach dus absoluut niet op moet letten zijn spelling- of taalfouten. Met andere woorden: er worden aan de coach hoge eisen gesteld wat betreft zijn taalvaardigheid, maar aan degenen die gecoacht worden juist niet."

-> Roept online coaching ook geen automatisering op?

"Je ziet inderdaad dat het coachingsproces steeds meer geautomatiseerd wordt. In Engeland is een coachclub die gebruik maakt van vergaande techniek, waarbij de coach kan kiezen uit een stel voorgegeven antwoorden, afhankelijk van de fase van het proces. Het zijn meestal dezelfde processtappen die gezet moeten worden. Maar ik denk niet dat de coach uit het hele proces zal verdwijnen, omdat naast de basisstappen ook altijd een vorm van maatwerk nodig is. Daarnaast zullen er altijd cliënten blijven die behoefte hebben aan face-to-face contact."

-> Er is nog steeds weerstand tegen E-coaching. Hoe zie je dat?

"Weerstand is er nog steeds. Maar dat begrijp ik ook wel. De coaches van nu hebben geleerd dat de cliënt een instrument is en dat die aanwezig moet zijn. Er is trouwens niet alleen weerstand maar ook ongeloof. ‘Dat kan helemaal niet...’, zeggen ze als ze zien waar wij mee bezig zijn. Maar het verandert. Ook op andere terreinen, zoals supervisie en mentoring, zie je dat de interesse in online werken toeneemt."

-> Betekent E-coaching een bezuiniging voor de opdrachtgever?

"Ik denk dat dat de vraag niet is. De opdrachtgever wil weten of het werkt en of het rendement groot is. En daarop kan ik ja zeggen. Dat levert uiteraard besparingen op. De coaching zelf wordt niet goedkoper. Je toegevoegde waarde als coach verandert niet en de coach is nog steeds veel tijd kwijt aan een traject. Zeker als hij beginnend E-coach is. Wij zagen dat beginnende coaches een uur bezig zijn met nadenken en formuleren van een reactie op wat de cliënt heeft opgestuurd. Coaches die wij hebben opgeleid, kost het 20 minuten."

"Maar om het coachingstraject heen verdwijnen wel allerlei indirecte kosten, zoals reistijd naar de afspraak met de coach. Als face-to-face coaching eens per 2 à 3 weken plaatsvindt, kun je online twee contactmomenten per week aanbieden. Het ontwikkelproces van de coachee wordt hiermee versneld. Een traditioneel coachingstraject duurt vier tot vijf maanden, E-coaching twee tot drie. Dat komt omdat er veel meer kan gebeuren in dezelfde tijd; de cliënt kan iets meteen terugkoppelen en hoeft niet twee weken te wachten tot de volgende afspraak. De coach zit de cliënt dichter op de huid, heeft dus sneller resultaat en dat is ook besparing."

"Omdat je meer contactmomenten hebt kun je ook kleinere stappen nemen met daaraan gekoppeld kleinere doelen. En dat verhoogt de kans op succes. Je hakt grote opdrachten in kleinere stukjes, die de cliënt makkelijker kan maken. En een goed afgeronde opdracht geeft een goed gevoel, en stimuleert om door te gaan."

-> Zijn er ook nadelen?

"Ja, en dat heeft te maken met het feit dat online communicatie een andere dynamiek heeft dan face-to-face communicatie. De manier waarop mensen op elkaar reageren is anders, de manier waarop je iemand op afstand motiveert en in actie krijgt ook. Als de coach daarin niet geschoold is, haakt die vaak na verloop van tijd af. Bij online coaching gaat het duidelijk om de cliënt. De coach raakt wat op de achtergrond en dat vindt hij misschien moeilijk. Je moet als coach ook leren om de momenten waarop je denkt: ‘yes, het gaat goed’ uit de opgestuurde mail te halen. Je ziet het niet in de ogen van de cliënt, maar in zijn tekst. Als de coach niet geleerd heeft die te analyseren, dan zal hij dat ook niet oppikken."
----

Bron: Het Loopbaan Magazine - BHP - Auteurs: Hans Walraven en Adri van der Kemp.

<- Terug naar Blog overzicht

Neem contact op

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Klik hier: contactformulier

 

Of neem contact op met commercieel directeur Marc Coenen voor de mogelijkheden binnen uw organisatie


Marc Coenen

Commercial Director
+31 6 15 45 73 05
coenen@ecoachpro.org

Marc Coenen eCoachPro

Onze vestigingen

eCoachPro Nederland

NEDERLAND
eCoachPro
Stationsstraat 24-01
5038 ED Tilburg

eCoachPro Belgie

BELGIE
eCoachPro
Vaartstraat 59 (bus 4)
1000 Brussel

eCoachPro Spanje

SPANJE
eCoachPro
Avda. Ricardo Soriano 72
Edif. Golden B.1a Planta
29601 Marbella, Málaga